התוכנית ל - 4 יחידות

התוכנית ל - 4 יחידות במתמטיקה רואה בכם, תלמידי התוכנית, את אלו הנמצאים בלב הלמידה והעשייה המתמטית בבית הספר. מצד אחד, התוכנית מבקשת לעודד ולסייע לתלמידי 3 יחידות מצטיינים להשתלב ברמות הגבוהות של לימודי המתמטיקה. מצד שני, התוכנית שואפת לייצא תלמידים ל - 5 יחידות, באמצעות הענקת כלים, שיפור הביטחון העצמי והגברת המוטיבציה.